Popülizm Nedir?, Jan Werner Müller

Demokrasi tüm dünyada adeta duraklama dönemine girdi ve öyle gözüküyor ki ülkelerin, hükümetlerin ve özellikle de sol siyasetçilerin vatandaşlarına sunabilecekleri yeni ve farklı bir anlayış, düzen henüz mevcut değil. Avrupa’da demografik yapının her geçen gün göç dalgaları ile değişmesi, tüm dünyadaki teknolojik gelişmeler, siyasi elitlerin kendilerine oy veren tebaadan uzakla...
Read More