Aspidistra, George ORWELL

Hayvan Çiftliği ve Bin Dokuz Yüz Seksen Dört kitaplarının ünlü yazarı George Orwell’ın bana “Hasta La Vista” ismini çağrıştırdığı “Aspidistra” kitabını okudum yakın zamanda. Aspidistra, bir tür zambak çeşidi ve kitapta 1930’ların İngiltere’sinde alt orta sınıfını temsil ediyor. Kitabın ana karakteri Gordon Comstock, başarısız bir sülalenin soyadını taşıyan son bireyi olarak ka...
Read More